ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್

ಗ್ವಿಡ್ ಜಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಜಿಪಿಎಲ್ ಒಂದು ವಿಸ್ಟಾದ ಪಾಡ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಕಾಶಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೆ ಎಸಿಪಿಎನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ಎನ್ಎಕ್ಸ್ / ಕೆಫೆಲ್ಲಾಗ್ ಎ ಮಿಸ್ ಸಿರೊಕ್ಯೂ ಯುಝೀವಟೆಲ್ಸ್ಕ್ವ ಎ ವಿವಾಜಾರ್ಸ್ಕೌ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು