ಬರೊಕ್ ಸಂಗೀತ

ಬರೋಕ್ ಹಡ್ಬಾ ಆಬ್ಡೊಬಿ ಬರೊಕ್ಯಾ ಜೆ ಆಬ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಲೇಡೆನ್ ಡೋ ಡೊ ರೋಝೆಝ್ನಿ ಲೆಮ್ ಝುನಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1600. ಜೆರೆನಾ ಸೆ ವ್ಯಾಸ್ ಪೊಝ್ ಒ ಓರಿಯಂಟೇಸೆನಿ vymezení. ಪವರ್ ಟರ್ಮಿನನ್ ಬ್ಯಾರಕೊ, ಜರ್ನಲ್ ಝೆನ್ jinಜಿನ್ umění, ಜೆ ವಿಡ್ವಿನ್ಜೆನ್

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಸಂಗೀತ ಮಾಡುವುದು

Tvorba hudby Tvorba hudby počítačem Tvorba hudby počítačem je hudba tvořená zom pomoci počítačů. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟೌಟೊ ಮೈಸ್ಲೆನ್ಕೌ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು