ಟೆನ್ಸರ್ಫ್ಲೊ

TensorFlow - Tensorflow.org - ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೆಮೋಡಿ ಡೇಟಾ ಹರಿವಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಗೂಗ್ಲಿವ್ಸ್ ಗೋಗೊಲ್ಯೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ